Startsein gegeven voor vervolg fase Building with Nature project

893

Op dinsdag 17 mei 2016, is op Weg naar Zee het startsein gegeven voor de vervolg fase van het “building with Nature” project. Dit gebeurde middels het ceremonieel slaan van de eerste walabapaal. Aanwezig waren o.a. de bewoners van Weg naar Zee, de minister van Openbare werken, Professor Siewnath Naipal en de studenten van AdeKUS, De ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden, D.C en staf van het commissariaat Zuidwest , vertegenwoordigers van Staatsolie Foundation, Conservation International, Friends van Green Suriname en de pers.

Het Building with Nature Project onder leiding van professor Siewnath Naipal, hydroloog aan de Anton de Kom universiteit van Suriname, is in juli 2015 gestart met de aanleg van de eerste waterdoorlatende dam gemaakt van walaba en bamboe, een zogenaamde kwelder. Deze eerste dam diende als pilot project en heeft als doel het natuurlijk proces van landaanwinst te stimuleren. Het is de bedoeling dat bij het wegtrekken van het zeewater bij hoge waterstand, het modder en slib achter blijft binnen deze kwelder. Het is dus een sediment trapping unit. Op het “land “ dat is aangespoeld, wordt dan mangrove geplant dat, uiteindelijk onze kust moet helpen beschermen tegen het oprukkende zeewater als gevolg van de zeespiegelstijging. Dit eerste project is succesvol gebleken, vandaar dat vandaag onder grote publieke belangstelling, het startsein is gegeven voor de bouw van nog 5 van deze waterdoorlatende dammen.

In de toespraken die hieraan vooraf gingen werd vooral dank uitgesproken aan het geloof en de inzet van professor Naipal voor het welslagen van dit project. Ook werd dank uitgesproken aan de donoren die dit vervolg project financiëren o.a. de Nederlandse Ambassade en Staatsolie Foundation for Community Development.

13221575_505860516273257_8195068818332064220_n
13245222_505860102939965_2369393159791398817_n
13177887_505860082939967_4681049691028922301_n