Staatsolie exporteert eerste grote lading premium diesel

627

SOL Energy Resources Incorporated heeft 35.000 barrels (ruim 5,5 miljoen liter) premium diesel
afgenomen bij Staatsolie. Vanaf de introductie van dit product, samen met premium gasoline op
13 december 2015, is dit de eerste keer dat er zo een grote volume is geëxporteerd. De lading is
op 11 mei opgehaald door de onder Britse vlag varende Georgina P.G. olietanker.

Deze grote export is mogelijk geweest door de inspanningen die hebben geleid tot het
wegwerken van initiële kinderziekten bij de raffinaderij. Hierdoor is er bijna anderhalf maal
meer dan de dagelijkse lokale behoefte aan premium diesel geproduceerd. Per dag consumeert de
lokale markt ruim 4.500 barrels (715.500 liters) van deze brandstof. Vanaf december vorig jaar
heeft Staatsolie in totaal meer dan 100.000 barrels (bijna 16 miljoen liter) premium diesel
geëxporteerd naar voornamelijk Barbados en Trinidad.

Nu worden voorbereidingen getroffen om de laatste onderdelen in het productieproces van de
raffinaderij, de gas- en zwavelzuurfabriek, in gebruik te nemen. In de derde week van juni is de
performance-test gepland, waarna de nieuwe raffinaderij volledig in bedrijf zal zijn. De
verwachting is dat de exporten dan verder zullen toenemen.