Opschonen van kreken, afvoerkanalen en lozingen in Para gestart

725

Vanmmorgen werd met de ondersteuning van het Ministerie van Openbare Werken de eerste graafmachine ingezet voor het opschonen van de Hoykreek in haar volle 17 kilometer lengte. Hiermee gaf districtscommissaris van Para, Armand Jurel, het startsein voor het opschonen van alle kreken, afvoerkanalen en lozingen in Para. Jurel plaatst deze werkzaamheden als prioriteitsmaatregel in zijn beleid.

Een Langeboomgraafmachine begint vanaf de brug richting Pararivier met het opschonen van de Hoykreek.
De Hoykreek is een zijtak van de Pararivier en zorgt voor de afwatering van de woongebieden Rijsdijk, Bernharddorp, Indira Ghandiweg, Plantage Osembo en Onverwagt. Intussen worden afvoertrenzen en hoofdlozingen in het Rijsdijk- en Bernharddorpgebied opgeschoond en uitgediept. De indira Ghandiweg volgt maandag.

Volgens Jurel zal er op verschillende fronten gewerkt worden. Het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij zal in het Oostelijk deel van Para ondersteunen met het ophalen en opschonen van de kanalen en hoofdlozingen.