Opschoning hoofdlozingen Pomona

801

In opdracht van het ministerie van Landbouw,Veeteelt en Visserij is de aannemingsbedrijf Surzwam N.V thans bezig met het opschonen van de hoofdlozingen van het Pomona gebied.

Deze lozingen zorgen voor de ontwatering van dit gebied via leiding 6 en de Saramacca kanaal naar de Saramacca rivier toe. Na deze lozingen zullen ook de grenslozing van Saramacca en Wanica te Noordpolderdam richting Leiding 6 worden opgeschoond en de Zondervan kanaal gelegen achter de percelen van Wayambo.
13339726_1100335453372028_5192915795315350362_n