Onderzoeksplan voor Drop Out problematiek binnen het Onderwijs

1030

De commissie ingesteld voor het oplossen van de Drop Out problematiek binnen het Onderwijs werkt aan een onderzoeksplan. Na het houden van enkele stakeholderbijeenkomsten, presenteerde ze de voorstellen die zij tot nu toe op papier hebben gezet. Commissievoorzitter, Yuro Dipotaroeno, zegt de voorstellen te willen delen met de belangrijke schakels binnen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om zo “een eenduidig onderzoeksplan uit een te zetten.” Dit alles werd gedaan tijdens een workshop op woensdag 8 juni in het Lala Rookh gebouw.

Het concept Onderzoeksdesign werd voorafgaand aan de workshop gestuurd naar de participanten, zodat de bijeenkomst vlot kon verlopen. Het document zelf kwam niet ter sprake. De bespreking hiervan is gepland voor eind juni. Een externe stakeholdersessie is ook gepland met grotere opzet. “Niet alleen het MinOWC is hierbij betrokken. De andere betrokken ministeries dan ook ingaan op hoe zij het probleem zien en zullen aanpakken,” legt Dipotaroeno uit. De betrokken ministeries zijn die van Justitie en Politie, Regionale Ontwikkeling, Sport en Jeugdzaken en Volksgezondheid.

Het onderzoek is in deze afgebakend tot het Basis Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs op Junioren niveau. Het Voortgezet Onderwijs op Senioren niveau komt op een later tijdstip aan de orde vanwege een gebrek aan tijd en financiën.

Het MinOWC heeft een Annual Work Plan met UNICEF getekend, waarin een studie naar drop-out wordt gedaan. Alle landen hebben te maken drop-out ook Suriname is niet gespaard van dit fenomeen. In Suriname zijn verschillende organisaties, instanties en ministeries die zich met dit thema bezighouden. Om de focus op het doel te houden is er een interdepartementale commissie aangesteld waarin verschillende ministeries zijn vertegenwoordigd en elk ministerie heeft ook een interne commissie/ werkgroep.

13434795_1163997140317843_1827814408915083636_n
13240011_1163997340317823_6165121247069649787_n