Internationale archievendag in teken van teambuilding

620
Foto: Min. BiZa

Internationale Archievendag, die wereldwijd werd gevierd op donderdag 9 juni 2016, stond bij personeelsleden van het Nationaal Archief Suriname (NAS) in het teken van teambuilding. Al drie jaren herdenkt het NAS deze dag met open dagen en presentaties. Dit jaar is het accent gelegd op de medewerkers van het NAS.

Middels diverse activiteiten is er gewerkt aan teambuilding onder het personeel. “Het thema van dit jaar is archieven, harmonie en vriendschap, en we vonden het dus een mooie gelegenheid om bezig te zijn met het personeel,” legt archivaris Rita Tjien Fooh-Hardjomohamed uit. Er zijn diverse presentaties gehouden. Daarnaast is er ook een documentaire “Tetary” vertoond. Voorts zijn er woordspelletjes gehouden en mochten de personeelsleden stamboomonderzoeken doen. De dag eindigde met een gezamenlijke maaltijd.

Chef van de afdeling Educatie en Voorlichting, Audry Koenders, blikt positief terug naar de dag. Zij is belast met de rondleidingen aan scholen. Daarnaast is ze samen met haar afdeling ook verantwoordelijk voor educatieve evenementen zoals het opzetten van tentoonstellingen, het voorbereiden van lezingen en het uitgeven van nieuwsbrieven. “Ik ben vanaf 2005 chef van mijn afdeling en ik moet zeggen dat ik mijn werk een geweldige ervaring vind.”

Vooral de rondleidingen aan kinderen doet ze graag. Middels creatieve activteiten worden kinderen van de lagere school onderwezen in het archiefwezen. Als voorbeeld haalt Koenders aan dat kinderen meedoen met stamboomonderzoek. “We vragen hen dan om een tekening te maken met de gegevens van hun vader en moeder, samen met broers en zusters als ze die hebben. Dat plakken ze dan in hun schrift als een herinnering,” vertelt Koenders. Zij is ervan overtuigd dat kinderen wederom bezoeken brengen aan het NAS, wanneer ze met deze herinneringen opgroeien.

In een terugblik stelt Tjien Fooh-Hardjomohamed dat het NAS zich in de afgelopen jaren enorm ingezet als het aankomt op kwaliteitsverbetering van het archiefwerk. Daarnaast krijgt de afdeling publieksdiensten de nodige zorg en aandacht. Er is een studiezaal, die door een ieder kan worden bezocht om speurwerk te verrichten. Tjien Fooh-Hardjomohamed is echter nog niet tevreden met het aantal bezoekers. ‘Dagelijks krijgen we ruim 9 bezoekers. Het zijn meer studenten, stamboomonderzoekers en docenten van de Adek”.

De archivaris vindt dat Surinamers meer gebruik moeten maken van archieven. De rondleidingen aan onderwijsinstellingen op het niveau van basis, VOJ, VOS en hogere instellingen lopen wel goed. Ook houdt het NAS diverse presentaties op regelmatige basis. Tjoen Fooh-Hardjomohamed ziet graag dat meer personeel van de diverse ministeries wordt opgeleid om de archieven van de ministeries beter te beheren. “Dit doel is nog niet bereikt, maar we timmeren hard aan de weg om de interne organisaties te versterken.”

13427789_1576521512488455_7626497159775659038_n