EBS plaatst betonnen masten van Paranam naar Powakka

686

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) laat betonnen masten maken om de 33 kV-lijn van Paranam naar Powakka aan te leggen. Het bijzondere van dit feit is, dat de masten volledig in Suriname zijn ontworpen envervaardigd. Verder zullen deze masten ook door Surinaamse bedrijven worden geplaatst. Dit project is een onderdeel van het elektrificatieproject van Powakka.

Volgens Cheryl Margaret,Chief Engineer,heeft de directie van de EBS bij de implementatie van dit project gevraagd ommeerdere mogelijkheden te bekijkenom niet alleen kosten te besparen, maar ook de duurzaamheid en onderhoudsaspectenmee te nemen. Verder moest de uitvoering laagdrempelig zijn om zodoendede Surinaamse bouwsector en eigen productie ook te stimuleren. Uiteindelijk viel de keus op de toepassing vanbetonnen masten. Beton wordt in Suriname geproduceerd en heeft in tegenstelling tot bijvoorbeeld staal, vrijwel geen buitenlandsecomponenten.
Edwards Redjosentono, Electrical Engineer, legt uit dat dit niet de eerste keer is dat er betonnen masten worden geplaatst in Suriname. Bij de bouw van het 12 kV-netwerk van Paranam naar Overbridge, zijn er betonnen masten uit de oude mijnen van Billiton geplaatst. Die masten zijn niet in Suriname geproduceerd. Dit in tegenstelling tot het huidige project waarbij Kuldipsingh N.V., een Surinaams bedrijf, de objecten maakt.

De uitvoering van de installatie van de betonnen masten is gegund aan HaukesConstructions N.V. en is momenteel in volle gang. Installatie van de eerste betonnen mast geschiedde op 8 juni 2016. De civieltechnische werkzaamheden zullen ongeveer anderhalve maand duren. Dit werk bestaat uit het transporteren en klaarleggen van de masten, egaliseren van het gebied rondom de masten, het maken van terpen (verhogingen) en het installeren van de masten. Dit gedeelte van het project wordt getrokken door Carol Sovan,Civil Engineer van de EBS. Het elektrificeren van Powakka kost US$ 7,5 miljoen. Dit geld is afkomstig van een IDB-lening.

Betonnen masten kunnen moeilijk geplaatst worden in zachte kleigronden. De masten zullen snel de diepte inzakken. Makkelijker is het om betonnen masten in Oost en Zuidelijk gelegen gebieden te plaatsen waar er hardere ondergrond aanwezig zijn. In de kleigebieden is het raadzaam en goedkoper om met lichtere palen te werken voor de elektrische nettenbouw.