Landbouwtraining certificaten uitgereikt aan manschappen Nationaal Leger

733

Op donderdag 16 juni 2016 heeft de afsluiting van de Algemene Landbouwtraining op het agrarisch bedrijf ‘Von Freijburg’ van het Nationaal Leger (NL) plaatsgevonden. Vijfenveertig (45) manschappen hebben een certificaat ontvangen, welke is uitgereikt door de minister van Defensie, Ronni Benschop, en de onderdirecteur van het onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Ashween Ramdin.
Het bedrijf wilt op grotere schaal groenten en fruit telen en ook starten met veeteeltactiviteiten om zodoende alle keukens van het NL van die keukenbenodigheden te kunnen voorzien.

De Algemene Landbouwtraining is door landbouwoorlichters van het ministerie van LVV verzorgd in de periode 10 mei tot en met 14 juni 2016. De training bestaat uit zowel theorie als praktijk. Na de certificaatuitreiking heeft minister Benschop de plantenkassen geopend. Gedurende de trainingsperiode zijn drie (3) plantenkassen van 12meter lang, 8meter breed en 4.5 hoog door de deelnemers opgezet onder begeleiding van de landbouwvoorlichters. De Defensie-minister heeft het eerste koolplantje in de grond overgeplant binnen de eerste plantenkas. De tweede plantenkas wordt bloemkool geteelt en in de derde plantenkas tomaat en paprika. Deze gewassen zijn de eersten die in de kassen zullen worden geteelt; bij plantenkasteelt wordt teeltafwisseling toegepast. Na de opening van de plantenkassen is zoete bataat gezamenlijk geoogst, gevolgd door een demonstratie van het planten van dat knolgewas.
De jonge plantjes die zijn overgeplant in de plantenkassen, hebben de deelnemers middels opgedane kennis tijdens de training zelf gemaakt. Andere plantjes die zijn aangemaakt zijn antroewa en boulanger. Die plantjes zullen ook op openveld worden geplant. Gedurende de training hebben de deelnemers ook gewassen op de velden geplant zoals zoete bataat, oker, snijbonen, sopropo en kouseband gedurende deze training. Eveneens zijn oogsten gedaan van voorgaande planten en bomen.

Minister Benschop heeft in zijn toespraak aangegeven onder de indruk te zijn van de praktijken van het agrarisch bedrijf. Naast de belofte aan de gemeenschap en het NL, is ook de belofte aan de regering toe, bewerkstelligd met name de realisatie van zelf productie. Daarvoor is dicipline en inzet nodig, aldus de bewindsman. De komende maanden krijgt het agrarisch bedrijf nog de nodige begeleiding van de landbouwvoorlichters. Tevens zal binnenkort aanvang worden gemaakt met veeteelttrainingen. Er zijn plannen om op tien (10) hectare grond veeteeltactiviteiten te ontplooien.

13495151_1623906334604671_5073731332730462474_n