Personeel Visserij volgde training in het oplossen van conflicten binnen de visserijsector

704

Van 4 juli tot en met 8 juli 2016 verzorgde het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij de training ‘Skills and Tools for Handling Fisheries Conflicts’. Personeel van het onderdirectoraat Visserij die haast dagelijks met vissers worden geconfronteerd, alsook vissers en andere belanghebbenden hebben tijdens de training de nodige tools meegekregen hoe om te gaan met conflicten.

Het is opvallend hoeveel conflicten er dagelijks voorkomen tussen ambtenaren van het directoraat Visserij en de vissers. Middels de vaardigheden aangeleerd tijdens de training zullen zij aankomende conflicten tijdig herkennen en zo erger voorkomen.

De training werd verzorgd door 2 internationaal erkende trainers van de Perspectives of Freedom Foundation ( POF Team ). Het gaat om Elena Bastidas, Ph.D., en Gwendolyn Smith ,Ph.D., deskundigen die reeds 10 jaar werken aan conflict resolutions in Zuid Amerika en het Caraibisch gebied.

De trainers hebben op zeer kundige en practische wijze 5 componenten behandeld t.w.:
– Een inleiding tot het oplossen van conflicten
– Communicatiemiddelen en vaardigheden
– Het analyseren en in kaart brengen van het conflict
– Onderhandeling en bemiddeling
– Het creeren van een conflict actieplan

De participanten zijn ingenomen met de training en zeggen die zeker toe te kunnen en zullen toepassen in de praktijk. Men hoopt op meerdere conflict trainingen zodat een groter deel van de visserij bereikt kan worden.

Na afronding van de training hebben zij allen een certificaat van deelneming in ontvangst mogen nemen.