Opening Meldpunt Kindermishandeling in Coronie

694

In het district Coronie heeft de opening van het Meldpunt Kindermishandeling op donderdag 18 augustus 2016 plaatsgevonden aan de Gusje Oststraat. De problemen waarmee het district te kampen heeft, is in de vorm van een sketch naar voren gebracht. Psychosociaal counselor Joan Wielzen, die als conferencier fungeerde heeft haar levensverhaal ook gedeeld. Districtscommissaris van Coronie Wedperkash Joeloemsingh juicht de komst van het meldpunt toe.

Hij verleende alle medewerking om het meldpunt in Coronie tot een succes te maken Daarvoor is de ondersteuning van de Coroniaanse gemeenschap van eminent belang. De minister van Onderwijs Robert Peneux is ook blij met het meldpunt en gaf te kennen dat hij alles in het werk zal stellen om kinderen beneden 17 jaar (hangjongeren) ook te laten genieten van onderwijs. Indien ouders niet meewerken , zal er door bevoegde instanties strenge maatregelen getroffen worden.

Minister van Justitie en Politie Jennifer van Dijk- Silos gaf aan dat ze hard zal toeslaan wanneer het vooral gaat om kindermisbruik en ze bedankte UNICEF voor haar bijdrage. Samen met de overheid verbetert UNICEF de vooruitzichten van kwetsbare jongeren. Daarbij is gekozen voor een brede aanpak, die zich richt op gezondheid, onderwijs , werk en inkomen, maar ook op betere wetgeving die aansluit op de rechten van kinderen en jongeren. De Coroniaanse bevolking is heel blij met het meldpunt.

Daarna had Peneux een bespreking met leerkrachten en schoolhoofden om de knelpunten over het onderwijs in het district te vernemen en ook om er achter te komen waaraan de slechte slagingspercentages te wijten zijn. Van Dijk- Silos heeft ook gesprekken gevoerd met enkele instanties. Deze besprekingen vonden plaats in de multifunctionele zaal aan de Gusje Oststraat.
14054933_1061501167238626_8219857859347063846_n