Bereikte hoogte punt: Bouwwerk Multi-Hal Wageningen

564

Zaterdag 20 aug j.l bereikte Stichting Pah-Dipo haar Hoogstepunt met de bouw van de Multifunctionele-Hal in Wageningen. Het doel van Stichting Pah-Dipo : zie stichting registratie.

Op 3 september 2013 werdt de eerste spa de de grond ingedaan voor de fundatie- aanleg en gestadig en wel deels in Gotong-Rojong verband, is het Hoogstepunt bereikt. Wageningen is vanaf 2005 zienderoog achteruit gegaan waar nauwelijks sprake is van economische bedrijvigheid.

Met het stopzetten van onder andere, het Ethanolproject in 2015, de Herstart van de SML project en de slechte economische situatie heden ten dage in het land, ziet de Stichting het als een “Beproeving en Uitdaging” om in Gotong-Rojong verband verder te gaan om haar doelen te bereiken. Van deze plaatsuit wil de Stichting de Wageningse Gemeenschap en omgeving bemoedigen om de handen in elkaar te slaan en de beoogde doelen helpen na te streven.

Angezien de Stichting een Non-profit organisatie is en doelen wil bereiken voor de Gemeenschap en omgeving, vraagt zij vanuit dit medium de ondersteuning in materiele c.q financiele ondersteuning van het Bedrijfsleven, de Overheid en Gemeenschappelijke organisatie in binnen- en buitenland.
Er zijn verschilende bouwfase c.q posten die nog moeten worden afgerond. De bouw van de Multi-hal is verdeeld in 10 bouwfase, waarvan er nog 5 bouwfase nog moeten worden afgerond, vandaar ons roep naar de ondersteuning.

Ons E-mailadres: stg.pah-dipo@hotmail.com
Van deze plaats uit wil de Stichting haar Hartgrondige dank uitbrengen aan de Donoren en Medewerkers voor de bereikte mijlpaal tot nu toe.