12 september 2016 nationale feestdag i.v.m. Ied-Ul Adha

1078

De minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noersalim brengt ter algemene kennis dat voor dit jaar de Ied-Ul-Adha (offerfeest) valt op maandag 12 september. Aan te tekenen dat deze dag met de zondag is gelijkgesteld, dus een nationale vrijedag. Sinds 2010 is het Ied-Ul-Adha-feest een officiële vrije dag in Suriname.

Het Offerfeest (Slachtfeest) is het belangrijkste feest van de islam. Het duurt drie dagen en wordt gevierd vanaf de 10e dag van de 12e maand van de islamitische kalender. Het is het feest van het offer van Abraham. Iedere moslim die er geld voor heeft slacht op de eerste dag van het Offerfeest een schaap, geit of een stier.

Het vlees wordt verdeeld aan familie, buren, vrienden en een deel is voor de armen. Degene, die offert mag maximaal een derde an het vlees nemen.