Politie zal streng letten op geluidsoverlast van voertuigen

834

De controle op geluidsoverlast van voertuigen in de binnenstad zal opgevoerd worden door de politie van het ressort Centrum. Tijdens de controle zal worden gelet op de geluidsinstrumenten die in de voertuigen zijn geplaatst. Ook de tourbussen zullen onder de loep worden genomen. De wetsdienaren zullen nagaan of de vergunningsvoorwaarden worden nageleefd.

Indien autobestuurders zich niet houden aan de bij wet gestelde voorwaarden zal de politie overgaan tot het in beslag nemen van het voertuig ter herkeuring. Ook kan het voorkomen dat de geluidsinstallatie hangende het onderzoek in beslag wordt genomen en de betreffende bestuurder proces-verbaal wordt aangezegd.

De controle zal verder gericht zijn op bromfietsers en motorfietsers die de uitlaatpijp bewerken tot de zogenaamde drukpijp.

De politie doet een beroep op bestuurders van voertuigen om rekening te houden met het bovenstaande.