Adek- studenten vinden inschrijfgeld exorbitant hoog

997

Adek- studenten van de studierichtingen MSR (Master in Surinaams Recht) en MERSD (Master in Education and Research for Sustainable Development) kunnen het collegegeld van respectievelijk US$ 1500 en US$ 776 niet betalen. Dit geld dient per ultimo augustus/ begin september gestort te worden. De gehanteerde wisselkoers is SRD 7,50/US$ 1 .
De studenten hebben dit probleem, het exorbitante collegegeld, reeds bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur aangekaart.Dit geschiedde al bij de inschrijving van het vorige collegejaar, waarbij er een document met de bovengenoemde bedragen aan hen werd overhandigd.

Er is wel aangegeven dat ze het collegegeld in twee tranches, in augustus en in maart, mogen betalen. Maar de hantering van de Adekus van de US$ als superieure valuta voor het inschrijfgeld zien de studenten als iets onkan, omdat dit neerkomt op 100% verhoging in SRD. De studenten vragen naar een schappelijk gefixeerd bedrag in lokale valuta.

Tot op heden hebben de studenten van zowel MinOWC als het uinversiteitsbestuur geen reactie ontvangen. En de inschrijvingen vangen aan op dinsdag 30 augustus. Waarschijnlijk komt het universiteitsbestuur op maandag 29 augustus met een reactie voor bezorgde studenten. En indien dat uitblijft, zullen de studenten bij de president hun probleem voorleggen.