Inivit PV 0630 kookbanaan geschikt voor verdere productie in Suriname

765

Na enkele malen succesvolle oogsten binnen gehaald te hebben is duidelijk geworden dat de Inivit PV0630 geschikt is voor verdere productie. Het gaat om een nieuwe varieteit kookbanaan die reeds een poos door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij ,LVV, geplant en geoogst wordt onder strenge observatie van deskundigen .De Inivit komt vanuit het eiland Cuba.

In het jaar 2011 bracht zijne excellentie, president Bouterse ,een bezoek aan Cuba. Tijdens dit bezoek werd onder andere gesproken over nieuwe varieteiten banaan die goed zouden gedijen in Suriname. Er wordt namelijk gestreefd naar steeds betere agrarische producten om de voedselzekerheid alsook de
export in ons land te garanderen.

De nieuwe varieteit kookbanaan heeft vele voordelen. De periode van planten tot bloeien is bevredigend gebleken . Het duurt namelijk 7 maanden om tot het oogsten over te gaan, en er worden met alle gemak bossen binnen gehaald van om en bij 18 kilo.Ook is de lengte van de plant niet zo hoog vergeleken met de varieteiten die wij in Suriname hebben.

Landbouwers moeten namelijk steeds de zogenaamde "kraka's" gebruiken zodat de bomen bij het dragen van de trossen niet omvallen. Dit vergt veel energie, tijd en geld. Door de kortere lengte van de Inivit zou dit euvel geminimaliseerd kunnen worden.
Een ander voordeel van de Inivit is de resistentie tegen een aantal ziekten die zich voordoen bij de reeds bekende varieteiten.

Ook is gebleken dat deze bananensoort een hoge voedingswaarde heeft vanwege de hoge produktie van suikers. Hoe hoger de suiker productie, des te meer zetmeel, met als resultaat bossen banaan met hoge voedingswaarden.

De vingers van de Inivit PV 0630 zijn van mekaar verwijderd. Hierdoor zijn ze geschikt voor de export.
Wanneer de vingers dicht bj mekaar zijn vind er wrijving plaats met als gevolg achteruitgang van de kwaliteit. Bij de export wordt er onder andere streng gelet op de gaafheid van de banaan en de Inivit
voldoet aan deze eisen.

Het Ministerie van LVV zal de productie van de Inivit verder stimuleren door over te gaan tot plantvermeerdering voor zowel de locale markt als de export.
14095856_1661257777536193_6440665006209552613_n