Eerste pera-sinaasappels geoogst door Goliath NV

1203

Goliath NV heeft donderdag 8 september 2016 de eerste pera-sinaasappels geoogst. Het in het Tibiti-gebied liggende landbouwbedrijf zal gedurende de komende maanden de lokale markten optimaal voorzien van deze zoete pera’s. Deze oogst is afkomstig uit de eerste aanplant van 12.000 pera-sinaasappelbomen in 2014, welke afkomstig is uit Brazilië.

‘Het is de taak en plicht dat de overheid de verschillende sectoren stimuleert, faciliteert en reguleert, en de particulieren moeten produceren.’, woorden van minister Soeresh Algoe van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). De bewindsman is uitgenodigd om de eerste oogst te getuigen. Voor de uitvoer van dit project heeft Goliath NV de volle ondersteuning gehad van de Surinaamse overheid. Van het ministerie Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RoGB) heeft zij een ruimte toegewezen gehad in het Tibiti-gebied. Het ministerie van LVV heeft bijgedragen met technische steun. Vanwege de goede eigenschappen en hoge productie van de pera-sinaasappel werd deze variëteit gekozen voor dit project. In Brazilië is veertig procent (40%) van de totale sinaasappelproductie de zoetsmakende pera.

Goliath NV is een welgeslaagd landbouw(pilot)project die een goed voorbeeld is van ondernemen in de landbouwsector buiten de kustvlakte. Merkwaardig aan dit landbouwproject is dat er op productieve gronden is geplant. Met andere woorden landbouw kan ook op grote schaal worden uitgeoefend in districten verder dan de tradionele op de kustvlakte vruchtbare gronden. Nu heeft Goliath NV 25.000 pera-sinaasbomen staan en haar streven is om 600.000 bomen te planten. Op regelmatige basis is er sinds de invoer van de eerste partij pera-sinaasappelbomen plantmateriaal gemaakt. Gefasseerd worden hectare-gewijs gronden ontbost, schoongemaakt en uitgezet om vervolgens de volgende partij bomen over te planten. Na 2 jaar staan de bomen vol met oogstrijpe pera’s.

Kevin van der Werff, eigenaar van Goliath NV, geeft aan dat hij naast de lokale markt ook buitenlandse markten wilt voorzien van pera-sinaasappels. In 2017 zal aanvang worden gemaakt met de export van deze sinaasappels. Naast de aanplant van deze sinaassoort, worden er ook andere uit Brazilië gewassen uitgeprobeerd in samenwerking met het ministerie van LVV. De cupuacu, familievrucht van cacao, wordt aldaar op kleine schaal geplant. In Brazilië wordt van het vruchtvlees, sap geproduceerd en van de pitjes, witte chocolade.

Gezien de grondgesteldheid en klimatologische omstandigheden in Suriname overeenkomen met die in Brazilië, heeft de overheid gemeend de samenwerkingsrelatie vóóral op het agrarisch gebied te versterken. Minister Algoe geeft verder aan dat de activiteiten van Goliath NV het begin is van een keten. Werkgelegenheid (vooral bij handmatige oogst van de pera’s), dalende lokale sinaasappelprijs, verwerking, verpakking, export, deviezeninkomsten, zijn tal van de mogelijke opvolgende activiteiten, die Suriname dichterbij brengt als voedselproducent van het Caribisch gebied.