Dambreuk in Coronie hersteld door SML

668

De onderdirecteur Landbouw, Ashween Ramdin, heeft op zaterdag 10 september 2016 een oriëntatiebezoek gebracht aan het district Coronie alwaar er sprake was van een dambreuk. De dambreuk werd enkele dagen terug gerapporteerd aan het ministerie van LVV. Minister Algoe heeft toen haar werkarm Stichting Machinale Landbouw (SML) uit het district Nickerie ingeschakeld om de dambreuk te herstellen. Het bleek dat de waterkerende dam ter hoogte van Burnside over een lengte van ruim 20 meter was weggespoeld en het zwampwater de landbouwgebieden instroomde.

“SML was direct bereid om in te spelen om de breuk te herstellen”, zei onderdirecteur Ramdin. Net als NV Suriname Zwaar Materieel (Surzwam), een ander zwaarmaterieel werkarm van LVV, wordt SML vooral ingezet in de westelijke districten. In de afgelopen maanden waar er sprake was van zware neerslag heeft SML vaker ingezet via het ministerie om de dichtbegroeide lozingen op te halen. Hierdoor zijn er minder klachten uit de rijstgebieden m.b.t. wateroverlast. Het ministerie is thans bezig om andere dreigende breuken te lokaliseren en ook te laten herstellen door SML.’

De onderdirecteur geeft verder aan dat het de taak van het ministerie van LVV is om de basis infrastructuur in agrarische gebieden in place te hebben, zodat de agrarische productie niet in gevaar komt. Met de beperkte financiële middelen probeert het ministerie via haar werkarmen SML en Surzwam landelijk haar bijdrage te leveren.