Minowc krijgt rapporten van Stuurgroep Herstructurering IMEAO

708

Op vrijdag 9 september kreeg de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Robert Peneux twee rapporten overhandigd van de Stuurgroep Herstructurering IMEAO. Het betreft een evaluatierapport van het werk die de stuurgroep allemaal heeft verricht in de afgelopen periode. De bewindsman was het meest enthousiast over het Doorstromingsreglement, waarin ondermeer de overgangsnormen van het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs zijn opgenomen.

“Ik ben zo blij hiermee. Ik zal ervoor zorgen dat het zo snel mogelijk wordt gedupliceerd en overhandigd aan de VOS-inspecteurs. Het is ook de bedoeling dat alle leerlingen dit krijgen en vooraf weten waar zij voor staan,” zei de minister tijdens de bijeenkomst. Naast de twee rapporten kreeg de bewindsman ook alle curricula van de opleiding. Deze documenten waren meteen overgedragen aan de inspectie. “De nieuwe structuur van de opleiding heeft dus nu een basis,” aldus Peneux.

De stuurgroep is ingesteld naar aanleiding van signalen uit het veld dat de opleiding aangepast diende te worden. Hierover waren alle actoren het eens, zo ook het MINOWC. “We zijn er echter nog niet. Er is een gebrek aan financiën die een sta in de weg zijn voor de modernisering van het IMEAO,” zei Wilgo Valies, voorzitter van de stuurgroep. Hij wil voornamelijk af van het beeld dat de opleiding een opvangcentrum is. “De leerlingen krijgen een schok na de inschrijving wanneer ze doorhebben dat de school een hoog niveau heeft.”

De minister beloofde de mogelijkheden te bekijken voor het loskrijgen van financiën.