Verlamde bajaarde overleden bij woningbrand in Jarikaba

879

Op woensdag 21 september vond in het ressort Jarikaba een woningbrand plaats, deze melding kreeg de politie van het ressort. De wetsdienaren troffen bij aankomst de woning die van hout was opgetrokken in lichter laaien aan. De brandweer was eveneens ter plaatse voor bluswerkzaamheden.

Het voorlopige onderzoek dat ter plaatse is ingesteld heeft uitgewezen dat de 70-jarige Max Ferdinand Lisand samen met 3 kleinkinderen van respectievelijk 2, 3 en 4 jaar thuis was.
Één van de kinderen heeft vermoedelijk een aansteker in het huis gevonden, is daarmee een slaapvertrek in gegaan en ermee op een matras gaan spelen. Het matras vatte toen vlam.

De kinderen probeerden het vuur te doven wat niet lukte. Het vuur greep heel snel om zich heen. De kinderen renden het huis uit. Buurtbewoners die de vlammenzee zagen sloegen alarm. Doordat het vuur heel snel om zich heen greep konden de buurtbewoners het huis niet meer binnen gaan om Max te redden. Het slachtoffer dat halfzijdig verlamd was en zich moeilijk kon verplaatsen kwam in de brand om.

Het verkoolde lijk van de bejaarde man is door de brandweer uit de afgebrande woning gehaald.
Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is het lijk in beslaggenomen. De politie van Jarikaba onderzoekt deze zaak verder.