DNL voorzitter Mungra: ‘’Uitzichtloze situatie is omkeerbaar’’

1055

De sociaal- economische situatie in Suriname is ongetwijfeld uitzichtloos, maar nog niet onredbaar. Door de sterke daling van de productie, het grote verlies aan arbeidsplaatsen, de drastisch afgenomen koopkracht vanwege de verarming van meer dan 87% van de bevolking, de steeds groeiende miljarden schuldenlast, de welig tierende corruptie en nepotisme, is deze situatie thans onhoudbaar geworden voor onze kleine, fragiele economie ,zegt ir Dharm Mungra, voorzitter van de politieke partij De Nieuwe Leeuw,(DNL) in een onlangs gehouden overleg met partijstructuren.

Mungra is zeer bezorgd over de sterke contractie van onze economie waardoor vele bedrijven en handelszaken zelfs over de kop zijn gegaan na de recentelijk doorgevoerde drastische verhogingen van brandstof, nutsvoorzieningen en importheffingen. Blijkbaar door het grote gebrek aan visie en deskundigheid om deze problemen te tackelen heeft de regering in wanhoop het IMF binnengehaald om de economie te ordenen en tevens kapitaal te verkrijgen waartoe internationalel kapitaalsbronnen niet bereid zijn vanwege het gebrek aan vertrouwen in haar beleid.

Ook het eigen Bedrijfsleven blijkt thans,ook vanwege het weggevallen vertrouwen welke het gevolg is van het overduidelijke mismanagement, gebrek aan visie en deskundigheid, nepotisme en corruptie niet meer bereid te zijn om te investeren in een onzekere toekomst. Vooral de ver doorgevoerde koppensnellerij bij de overhead en staatsbedrijven, het vervangen van ervaren kader door vaak incompetente partijloyalisten alsmede de excessieve en overbodige expansie van het ambtelijke waterhoofd hebben het geloof in de bekwaamheid van de overheid om de economie in goede banen te leiden compleet geerodeert. Mungra is blij dat de president nu zelf heeft ingezien en verklaard dat met zijn allen, onder zijn leiding, een rommel is gemaakt van het land en hoopt dat hij na deze diagnose nu weet waar de schoen wringt en consequenties eraan zal verbinden.

De beste weg om uit deze malaise te geraken is volgens de DNL voorman onherroepelijk het herstel van het vertrouwen in de capaciteit en integriteit van de regering. Dit zowel bij de Surinaamse stakeholders alsook de financiele en ontwikkelingsbronnen in de wereld. Het hoeft geen betoog dat door de globalisatie geen enkele mogendheid als enkeling de hedendaagse uitdagingen aankan en het kiezen van de juiste strategische bondgenoten een voorwaarde is voor vooruitgang. En die zijn echt niet de economisch zwakke en politiek instabiele bondgenoten waar wij tegenaan willen leunen.

De aangekondige reshufllingen dienen daarom niet beperkt te worden tot slechts enkele ministers maar integraal en verregaand te worden doorgezet naar alle strategische posten en funkties op basis van een samenhangend pakket om de overheidsorganisatie tot properties te brengen en corruptie en mismanagement uit te roeien. Deze dienen tot deskundige en integere instituten te worden omgevormd en moet zoveel als mogelijk transparantie worden bewerkstelligt. Onze deskundigen, en zelfs ministers indien we ze bijvoorbeeld vanwege hun uitzonderlijke kwaliteiten zelfs zouden moeten inhuren uit het buitenland of ongeacht hun politieke kleur dienen te worden ingezet om een lange termijn ontwikkelingsbeleid uit te stippelen welke wettelijke basis dient te krijgen. Pas wanneer aan deze voorwaarden is voldaan zal het fundament weer zijn gelegd voor daadwerkelijke herstel en ontwikkeling.