DC jurel van Para pakt natte en droge infrastructuur constant aan

1554

para-nuHet tempo aan infrastructurele werken heeft DC Armand Jurel opgevoerd in het district Para. Op alle fronten wordt er gewerkt aan reconditionering van de zandwegen, opschoning en verbetering van de waterhuishouding en vervanging van kapotte duikers. Deze prioriteitswerkzaamheden worden in eigen beheer uitgevoerd en in samenwerking met de Ministeries Landbouw Veeteelt en Visserij, Openbare Werken en Defensie.

img_7546De zandwegen in Para Oost worden gescrabeld en geëgaliseerd, de schoolomgevingen worden ontdaan van hoogwied en alle bermen worden gemaaid. De aannemer Main Transport NV is ook ingezet om de irrigatiekanalen; Lijn 1, 2 en 3 op te schonen. Het ligt in de planning om de schoolerfen te voorzien van opvulzand en die te egaliseren. Samen met
de Houtunie Suriname en de politie wordt de mogelijkheid bekeken voor de bouw van een parkeerfaciliteit voor houttrucks nabij de hoek La Vigilantia en Martin Luther Kingweg.

De Wegenautoriteiten Suriname heeft de onderhoud van de bermen langs de Indira Gandhi- en de Kennedyweg ter hand genomen. Enkele kleine ondernemers zijn aangetrokken om de bermen regelmatig schoon te makepara-nun tot de Airport. 20 km trenzen aan weerszijde van deze hoofdwegen werden door OW met een minigraver, een langeboomgraaf- en een standdaardgraafmachine opgeschoond. Ook de waterhuishouding werd aangepakt te samen met het ministerie van LVV en het Ministerie van OW. De gedetineerden worden nu al enkele weken ingezet om de bermen van de binnenwegen schoon te maken.

img-20160912-wa0010De rijweg naar Republiek is ontdaan van hoogwied en wordt nu regelmatig onderhouden. De aannemer Dalian (China Dalian Cooperation Group,CDIG) wordt nu ingezet om duikers te plaatsen op bepaalde plaatsen onder de weg vanaf Zanderij totimg-20160912-wa0010 Matta. Aannemer Main transport NV heeft de opdracht gehad om de wegstrekking vanaf Matta tot Pikin Saron te reconditioneren. In samenwerking met het Nationaal Leger zijn alle zandwegen in dit ressort geëgaliseerd middels een graider. De waterhuishouding van de plantages Overtoom en Onverwagt zijn ook aangepakt.

Naast de reguliere werkzaamheden, zoals vuilophaal , verfraaiing, grondbeleid, ordening recreatie oorden en controle op winkels en eetgelegenheden, wordt het administratief gedeelte ook aangepakt. De afdeling District-Inkomsten wordt in praktijk omgezet om verdiensten uit het district op efficiënte en effectieve manier binnen te halen. Het districtsfonds moet hiermee versterkt worden om te kunnen voorzien in de uitvoering van beleidswerken.