Sessie voor kandidaat districtscommissarissen georganiseerd door korpschef

1397

De korpschef van het Korps Politie Suriname, hoofdcommissaris A. Daniël heeft op verzoek van de directeur van Regionale Ontwikkeling dhr. W. Finisie op donderdag 6 oktober een sessie gehouden voor de kandidaat districtscommissarissen.

Het doel van de sessie is om de kandidaat DC’s bekend te maken met de taken van de politie in relatie met de regionale organen en voor een vlottere samenwerking tussen de politie en de Districtscommissarissen. Het thema was: ‘Plaatselijke politie en de districtscommissarissen’.
De DC’s kregen een uiteenzetting over de organisatiestructuur van de politie met de gebiedsverdelingen en het beheer. Ook het juridische kader waarbinnen de politie haar taken uitvoert kwam aan de orde.

Factoren die wel eens belemmerend dan wel storend kunnen werken op de samenwerking tussen de plaatselijke politie en de DC werden ook belicht, alsook hoe met deze omgesprongen kan worden.
Dit zodat het maximale uit de samenwerking gehaald kan worden om zodoende meer aandacht te hebben voor de orde en rust in het werkgebied.