Genderdata zonder gaps, voorstel BGA, ABS en Caricom secretariaat

1158

Het Bureau voor Genderaangelegenheden (BGA) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) en leden van het Caricom Secretariaat hebben afgesproken dat het BGA data ter beschikking stelt aan het Caricom Secretariaat en het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS). Ook zal worden nagegaan hoe eventueel data gaps weg te werken.

“Deze datagaps en knelpunten komen niet alleen voor in Suriname, maar ook regionaal is dit het geval. Afgesproken is dat het BGA hieraan zal werken tijdens de regelmatige vergaderingen die zij hebben met hun stakeholders, zoals de ministeries en NGO’s. Veel voorkomende knelpunten zijn gebrek aan capacity building, kapitaal en menskracht”, zegt BGA-medewerkster Melinda Reyme desgevraagd. Het BGA levert al regelmatig data aan het ABS aan, die de informatie verwerkt in haar publicatie “Geselecteerde Genderstatistieken”. Daarin komt alle beschikbare data van het BGA voor. Het gaat om data van de 52 Global Gender Indicators en rapporten zoals het Cedaw-rapport en het Beiing-rapport. Ook moet het BGA zorgen voor aanvullende informatie op de data.

Knelpunten
De afspraken zijn gemaakt tijdens een bezoek dat het Caricom Secretariaat op verzoek van het ABS bracht aan het BGA op 20 september jl. Het doel van dit bezoek was om te brainstormen over de beschikbare data, de data gaps en de methoden van dataverzameling van het BGA ten aanzien van de Global Gender Indicators. Global Gender Indicators zijn internationaal overeengekomen indicatoren, die ontwikkeld zijn door de United Nations Statistical Division (UNSD). Namens het BGA stonden Mireille Ngadimin en Reyme de delegatie te woord. Tijdens de meeting is behalve over de data gaps, ook breedvoerig gesproken over de steeds terugkerende knelpunten die voorkomen bij het verzamelen van de data. “Beide partijen zullen er gebaat mee zijn als er eindelijk wordt gewerkt aan het oplossen van deze knelpunten, want al tien jaar lang horen wij dezelfde knelpunten terugkomen”, vertelt Reyme. Er is geen rechtstreekse samenwerking tussen het BGA en de Caricom wat statistieken betreft, maar wel met het ABS. Gaat het echter om genderstatistieken, dan wordt het BGA rechtstreeks door de Caricom benaderd om haar visie te geven op de indicatoren en de bijbehorende data.

Global Gender Indicators
Er zijn in totaal 52 Global Gender Indicators, waarvan het BGA data verzamelt voor 25 indicatoren. Hierin zijn indicatoren opgenomen voor de categorieën onderwijs, zeggenschap en besluitvorming, economie, onderwijs en rechten van vrouwen en meisjes. Bij het formuleren van elk beleid, dus ook het genderbeleid, is er data nodig. Volgens Reyme wordt er zonder data aan natte-vinger-werk gedaan en zullen bij het ontbreken van data zomaar programma’s worden uitgevoerd, die geen effect zullen hebben. Zij benadrukt dat het verzamelen van data van de gender indicatoren zullen zeker helpen om goed beleid te formuleren en daar, waar er data gaps aanwezig zijn, deze in te vullen.