Lozingen omgeving O.S Maho te Saramacca uitgediept

1788

Het schoolhoofd van de openbare school te Maho heeft een klacht gedeponeerd bij de bestuursdienst van Saramacca omtrent slechte afwatering van het schoolterrein en verstoppingen bij de toilettengroep. Dit is aanleiding voor de bestuursdienst om plaatselijk te oriënteren.

14718700_1237124606359778_609532623688052953_nBij die oriëntatie hebben de bestuursambtenaren ontdekt dat een deel van de straatlozing van de Mahostraat en de lozingen rondom het schoolerf, die voor de afvoer moesten zorgen, dichtgeslibd waren. Een bewoner van Kampong Baroe, een zekere mevrouw Adhin, is bereid om haar graafmachine in te zetten. Ze kreeg daarvoor het opgegraven zand om haar perceelland op te hogen. Lozingen die een totale lengte behelzen van plus minus 2 km zijn bij deze werkzaamheden uitgediept.