Pilot verkeersboete betalen via pos-systeem gestart

2434

Op vrijdag 21 oktober heeft het Korps Politie Suriname via de procureur-generaal drie POS apparaten in gebruik genomen. POS (Point of Sale) is in het algemeen de plek waar de financiële transactie plaatsvindt. Het digitale Pos apparaat wordt in Suriname ook veel gebruikt om een betaling met een pinpas te doen ( point of purchase). Het ministerie van Justitie en Politie en het Openbaar Ministerie zijn overgegaan op de internationale standaarden voor wat betreft het elektronisch innen van boetegelden.

ban2Deze toevoeging aan de mogelijkheden tot het betalen van boetegelden ligt in het feit dat er vele klachten binnenkomen van overtreders die van het kastje naar de muur worden gestuurd wanneer zij aan hun boete willen voldoen. Uit wrevel betalen zij de boete dan niet en worden geconfronteerd met een vonnis, die hen veroordeeld tot eventuele hechtenis indien zij niet terstond de boete betalen.
Naar aanleiding van de vele klachten heeft de procureur-generaal zich samen met een team van stakeholders gebogen over de mogelijkheid tot het vlotter afhandelen van de betaling van boetegelden.

Voor dit pilot project zijn de volgende afdelingen voorzien van een digitaal Pos apparaat:
De afdeling Automatische Nummerplaten Registratie Systeem (ANRS) van het Korps Politie Suriname die zich bezig houdt met het registreren van kentekennummers van voertuigen waarvan de bestuurders de boete van hun eerder begane overtreding niet hebben betaald, de afdeling Parketwacht die belast is met de incasso van boetegelden en het Verkeer Handhavingsteam [V.H.T.] dat belast is met verkeerscontroles.

Na drie maanden volgt een periode van evaluatie waarna de beoordeling zal volgen voor wat betreft de effectiviteit en de efficiëntie van het gebruik van het digitaal pos apparaat. Het ligt in de bedoeling dit boete betalingssysteem landelijk door te voeren.

Het betalen via een pos apparaat heeft eveneens zijn voordelen voor wat betreft het voor handen hebben van contante geldmiddelen.