EBS start begin 2017 met de gefaseerde overstap naar ledverlichting

1652

Met de openbare aanbesteding voor de levering van led straatverlichtingsarmaturen, die momenteel in de afrondende fase is, heeft de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) concreet een aanvang gemaakt met haar plannen voor de gefaseerde overstap naar een modern, duurzaam en energiezuinig straatverlichtingssysteem. Wereldwijd gaan de technologische ontwikkelingen op het gebied van ledverlichting enorm snel, waardoor het voor veel landen die deze overstap doen, een uitdaging is om een goede keus te maken. De gefaseerde aanpak kost in een keer minder geld en stelt het bedrijf in staat om vroeg in het traject kennis en ervaring op te doen met nieuwe verlichtingsprincipes en nieuwe producten. Begin 2017 worden de materialen verwacht en kan gestart worden met de gefaseerde overstap naar ledverlichting.

Het bestaand straatverlichtingsbestand is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de wensen en eisen van deze tijd. Het landelijk elektriciteitsnet bevat meer dan 60.000 straatverlichtingsarmaturen bestaande uit 40% HPL, de zogenaamde kwikdamplampen (wit licht) en 60% SON lampen (geel licht). De witte lampen zijn de afgelopen jaren langzamerhand vervangen met de gele SON lampen, die efficiënter in verbruik zijn, maar ook duurder in aanschaf. Door een gebrek aan kapitaal, kon tijdige vervanging of reparatie niet altijd plaatsvinden. Ongeveer 50% van de geregistreerde storingen gaan op de wachtlijst vanwege gebrek aan materiaal. Hierdoor is de afgelopen jaren een achterstand van circa 7.000 straatverlichtingsstoringen ontstaan. Het gaat om defecte lampen en defecte armaturen die vervangen moeten worden. Hiernaast zijn er 3.700 nieuwe aanvragen voor straatverlichting.

De EBS beseft dat de kwaliteit van de straatverlichting op veel plaatsen verbeterd moet worden. In sommige straten doen 3 tot 4 lichten op een rij het niet. Slechte straatverlichting heeft een negatieve invloed op het veiligheidsgevoel van de burgers. Om dit probleem tijdelijk te verhelpen, totdat de ledarmaturen volgend jaar geplaatst worden, heeft de EBS met de gebrekkige bedrijfsmiddelen momenteel een aantal HLP lampen aangeschaft. Hiermee worden momenteel de storingen vanwege een defecte lamp, die op de wachtlijst staan, verholpen. Omdat de ledverlichting als compleet armatuur wordt aangeschaft, zullen de defecte armatuurstoringen in eerste instantie hiermee worden verholpen.

Technische en financiële haalbaarheidsstudies hebben aangetoond dat de besparing qua verbruik in vergelijking tot de huidige HPL lampen 60% is. Als de totale verouderde straatverlichting wordt vervangen met ledarmaturen komt er gemiddeld 4 MW beschikbaar dat kan worden beschouwd als reserve capaciteit. In vergelijking met de huidig HPL lampen, hebben ledlampen een grotere verlichtingssterkte wat het veiligheidsgevoel vergroot. Dit type armatuur is ook esthetischer. De spreiding van de lichtstralen is beter, waardoor een groter oppervlak verlicht kan worden. Naast besparing in verbruik en in kosten, bevat ledverlichting in tegenstelling tot de kwikdamplampen en fluorescentlampen geen schadelijke stoffen of Uv-licht.

EBS is zich ervan bewust dat straatverlichting een van de meest voorkomende klachten is van haar klanten, en hoopt met de aanvang van dit project, de achterstand te hebben ingelopen volgend jaar. De investeringen voor het onderhoud, de reparatie en uitbreiding van de straatverlichting landelijk zijn enorm. De oorzaak van defecten die optreden zijn voor meer dan 50% te wijten aan schade door derden veroorzaakt. Masten worden aangereden en kosten zijn moeilijk of niet meteen verhaalbaar. De EBS wordt ook vaak geconfronteerd met vandalisme en diefstal. Het bedrijf doet daarom een beroep op de burgerij om schade door derden of kennis van diefstal of vandalisme door te geven aan de EBS via de klantenservice op het nummer 175 of aan de politie.