Presiding Officer voor Suriname voor de Regionale Conference van ECLAC

1660

In Uruguay vond op 25 oktober tot en met 28 oktober 2016 in de hoofdstad Montevideo de Regional Conference plaats. Het doel van deze Conference is om de behoeften van de vrouwen, die behoren tot een bepaald gebied, te kunnen herkennen, tussentijdse beoordelingen en aanbevelingen te doen ten behoeve van de activiteiten met betrekking tot de uitvoering van de regionale en internationale plannen en afspraken die gemaakt zijn tijdens de aanname van de Montevideo Strategy.
Tot deze Strategy behoren de maatregelen als: het bijdragen aan de versterking van de positie van vrouwen en het bereiken van gendergelijkheid. De Montevideo Strategy is een regionale politieke volmacht die als leidraad moet dienen voor de uitvoering van de afspraken die gemaakt zijn tijdens de diverse conferenties van vrouwen in Latijns- Amerika en het Caraibisch gebied.

Tot het hoofdthema van de Conference behoren verder: de versterking van de positie van de vrouwen binnen de regionale genderagenda en de duurzame ontwikkelingsagenda.
De Conference vindt om de drie jaren plaats en fungeert als een plaatsvervangend orgaan van de Economic Commission for Latin and the Caribbean (ECLAC).

Zo heeft het Bureau Genderaangelegenheden (BGA) van het Ministerie van Binnenlandse zaken van Suriname geparticipeerd aan de dertiende Regional Conference en is opnieuw uitgekozen als Presiding Officer(PO).
Mireille Ngadimin, vertegenwoordiger van het GBA, die de Conference bijwoonde, legde uit dat de PO’s dienen als een schakel tussen de lidstaten en het ECLAC secretariaat bij hun inspanningen voor het mainstreamen van het genderperspectief in de regionale ontwikkelingsprocessen. Vrouwen hebben,volgens Mireille,een vooruitgang weten te boeken op het gebied van onderwijs. Hierdoor hebben ze bewezen dat ze behalve op het onderwijsgebied ook op het gebied van de vraagstukken betreffende geweld en discriminatie tegen vrouwen een hoge mate van onafhankelijkheid en aandacht hebben kunnen bemachtigen.

Met de functie als Presiding Officer voor Suriname kunnen wij als land voortaan weer mee bepalen aan de agenda. Tenslotte moeten we als natie actief blijven participeren binnen de Presiding Officersmeeting.