Begroting 2017 wordt in januari 2017 door parlement behandeld

1591

Omdat De Nationale Assemblée het Ontwikkelingsplan nog niet heeft bereikt, worden de begrotingen voor het dienstjaar 2017 dit jaar niet meer in het openbaar behandeld, maar in januari 2017. De commissies zouden niet op tijd klaar kunnen zijn om volgens de eerdere planning te starten met de Begrotingsbehandeling.

Parlementsvoorzitter mevrouw Jennifer Geerlings-Simons heeft over de verschuiving hiervan overleg gevoerd met de verschillende fracties in DNA en president Desiré Delano Bouterse. Afgesproken is dat, indien het plan begin december beschikbaar is, de Begrotingsbehandeling op 9 januari 2017 aanvangt. Tijdens de Begrotingsbehandeling worden de ontwerpbegrotingen van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2017 van alle 17 ministeries behandeld.

Voorzitter Simons zegt dat de komende periode diverse wetten die bij DNA liggen zullen worden afgehandeld.