DC Doebay voert gesprekken omtrent onenigheid in het Mahodorp gebied

1189

15170892_1275046109234294_2551062609685397374_nDe districtscommissaris van Saramacca, Laksmienarain Doebay heeft op maandag 20 november 2016 op het Commissariaat, onder supervisie van de Directeur van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer (ROGB), Meredith Woei, gesprekken gevoerd met de perceelhouders Dihalu en Abdoelrahman, met zijn Raadsman, vertegenwoordigers van het Inheems dorp Maho en afgevaardigde leden van de Vereniging Inheemse Dorpshoofden Suriname(VIDS). Dit in verband met onenigheid in het Mahodorp gebied.

Bij deze bijeenkomst waren ook aanwezig de heer Kim Von Zichem van het Bureau Volks Contacten (BVC), de voorzitter van landmeters vereniging mw. Kalpoe, het Ressortraadslid D. Moelah van het ressort Kampong Baroe en staf en jurist van het Commissariaat.

De voorzitter van de Landmeters vereniging Kalpoe hield de aanwezigen voor dat zij een Technische onderzoek heeft gedaan over het gebied, en gaf een uiteenzetting middels landmeters kaarten waarbij ook partijen inzage in hadden. Zo kwam een duidelijke beeld van de percelen in dat gebied. De inheemsen die eerder claimden dat de heer Abdulrahman op hun terrein bezig was, hebben nu een ander beeld van de situatie.

Dc Laksminarain Doebay gaf aan dat hij de directeur van ROGB en de verschillende instanties heeft bijgehaald om de zaak een duidelijke richting te geven. Als sluitpunt zei de Dc, dat is afgesproken om volgende week in aanwezigheid van belanghebbenden de grensmarkering aan te brengen.Hij is alle stakeholders in het bijzonder de VIDS en mw. Astrid Toenae dankbaar voor de bijdrage die zij hebben geleverd.