Ondertekening samenwerkingsovereenkomst EBS en Telesur

1355
De directeuren van de Telesur en EBS Mike Antonius en Rabin Parmessar houden triomfantelijk de net getekende documenten in de lucht.

Op 21 november hebben de directies van de EBS en Telesur in het opleidingscentrum van Telesur, een samenwerkingsovereenkomst getekend. In de overeenkomst staat dat Telesur de bestaande infrastructuur van de EBS zal gebruiken om haar glasvezelnetwerk uit te breiden. Het stroombedrijf zal in ruil daarvoor enkele communicatievoordelen van Telesur krijgen.

2Tijdens deze ondertekening kwamen zowel, Rabindre Parmessar directeur van de EBS, als Mike Antonius directeur van Telesur, aan het woord. Beide partijen zijn van mening dat met deze samenwerking de service naar de samenleving verbeterd zal worden. Ze bedankten ook het onderhandelingsteam en de raden van commissarissen van beide bedrijven voor hun inzet om te komen tot deze samenwerking. Dit, zal in de toekomst alleen maar moeten leiden tot een hechtere band tussen de parastatale bedrijven ten behoeve van het Surinaams belang.