Patamacca palm olie bedrijf start medio december 2016

1804

Op zaterdag 26 september minister Soeresh Algoe van LVV een bezoek aan het dorp Ovia-olo in het district Marowijne.

15171031_575538569305138_9166902707775675323_nHet ging om een info sessie vanuit de overheid naar de gemeenschap toe in deze ministerie LVV en ministerie RO met als vertegenwoordiging het commissariaat van Marowijne. China Zhong Heng Tai zal wederom starten met het patamacca project om palm olie te produceren. De vertegenwoordiger mr. Lui Jiang general manager van het bedrijf was ook aanwezig.

Volgens Lonswijk een vertegenwoordiger van het dorp Ovia-olo, waren de dorpelingen 11 jaren terug oneens met de komst van het bedrijf omdat:
– de gemeenschap weinig overhoud t.o.v het uitgegeven terrein van 40.000 ha
– mensen van het gebied geen voorkeur genieten voor arbeidsplaatsen
– salariering slecht
– afkoop regeling toenmalige arbeiders van patamacca palm olie bedrijf niet in orde
– er rekening moet worden gehouden dat er 11 dorpen in het ressort voorkomen
– milieu vervuiling bij het gebruik van bepaalde pesticiden

Mr. Liu Jiang zegt, dat de mensen zich niet hoeven te vrezen, “wij willen één worden met de gemeenschap. Dit is een landbouw bedrijf, betekent dat het duurzaam is”.

De minister zei dat dit project reeds in 2004 goedgekeurd was door de toenmalige regering.
Ten aanzien van de 40.000 ha gaf de minister duidelijk aan dat het bedrijf met 2000 ha zal starten en op afstemming met de lokale gemeenschap zal uitbreiden. 1500 ha is bedoeld voor productie en zal 12 miljoen liter perjaar kunnen afleveren. Dit kan 60 % van de locale consumtie dekken. Betekent besparing van deviezen indien er niet meer geimporteerd hoeft te worden. In de begin fase heeft het bedrijf 143 arbeiders nodig. De 500 ha is bedoeld voor beplanting van speciale planten en bepaalde houtsoorten.
Tussen 10 en 15 december 2016 gaat het bedrijf starten.