Regering besluit valutamarkt te ordenen

2362

Het Ministerie van Financien, de governor van de Centrale Bank van Suriname hadden samen met directieleden van enkele grote bankinstellingen gesprekken met elkaar gevoerd over de financiële vraagstukken op de valutamarkt. Instellingen van de deviezenmarkt en de Deviezencommissie kwamen ook aan de beurt en er zullen binnen niet al te lange tijd tenslotte ook gesprekken gevoerd worden met het Ministerie van Handel en de justitiele autoriteiten, waaronder het Ministerie van Justitie en de Procureur-Generaal over het prijzenbeleid, prijscontrole en het tegengaan van prijsopdrijving.

De aangrijpende maatregelen dienen voor het aansturen en begeleiden van de gedragsveranderingen op de valutamarkt:

• Staatsbedrijven die deviezeninkomsten hebben, zullen worden verplicht om deze enkel en alleen aan deviezenbanken te verkopen. Hun deviezenverkeer, dus aan- en verkoop van deviezen, zal voortaan alleen via het bankwezen mogen lopen;
• Er worden voorzieningen getroffen opdat bewerkstelligd wordt dat alle exportopbrengsten van de particuliere sector daadwerkelijk gerepatrieerd worden. Exporteurs zullen deze deviezen, uiteraard op hun eigen discretie, in het vervolg enkel en alleen aan deviezenbanken kunnen verkopen;
• Overmakingen naar het buitenland voor import van goederen en diensten, alsook overmakingen die tot het kapitaalverkeer met het buitenland gerekend worden, kunnen enkel en alleen via de deviezenbanken plaatsvinden;
• Volledige verhandeling van de euro, zijnde aankoop en verkoop, is voortaan alleen aan het bankwezen voorbehouden. Het is wisselkantoren, die als partners op de valutamarkt moeten worden beschouwd, wel toegestaan om deze muntsoort op te kopen, maar hun verkoop van deze munt kan alleen aan deviezenbanken plaatsvinden;
• Deviezenbanken zullen goede en werkbare arrangementen maken met wisselkantoren opdat zij op efficiënte wijze US-dollars kunnen bekomen om hun bedrijfsvoering, zijnde het plegen van spottransacties, ongestoord voort te kunnen zetten;
• Illegale handel in deviezen zal, door onder meer gecoördineerd samenwerken van alle relevante Staatsorganen, daadkrachtig worden aangepakt;
• Wet- en regelgeving ten aanzien van het deviezenverkeer zal door alle instellingen van de valutamarkt, deviezenbanken en wisselkantoren, stipt worden nageleefd en de naleving daarvan zal zonder aarzeling door de autoriteiten worden afgedwongen. Instellingen inclusief Cambio’s die zich buiten de regelgeving begeven kunnen harde sancties tegemoet zien, waarbij sluiting niet moet worden uitgesloten;
• De-dollarisatie van de economie wordt met onmiddellijke ingang ingezet. De Muntwet zal geëerbiedigd worden, hetgeen betekent dat betalingen in Suriname in principe uitsluitend met onze eigen munt, de SRD, kunnen plaatsvinden. Het fenomeen van betalingen van huurpenningen van woningen zal in dat verband daadkrachtig door de Staat worden aangepakt.

Bankinstellingen zullen zich aan alle rapportage verplichtingen aan de monetaire autoriteiten houden. Uiteindelijk moet dit alles leiden tot een stabiele valutamarkt en tevens het terugdringen van de dollarisering binnen de economie tegengaan. Goederen en diensten die lokaal worden geproduceerd moeten in de nationale munt worden aangeboden, alsook het huurbeleid. De SRD moet in ‘s landsbelang als enig wettig betaalmiddel worden gebruikt.