Wettelijke goedkeuring voor meer technische apparatuur voor veilig verkeer

1212

De Nationale Assemblee had op dinsdag 29 november met 41 stemmen de wettelijke regeling om meer technische apparatuur ten behoeve van de verkeersveiligheid in te zetten, goedgekeurd.

Volgens de Minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, zijn de zes flitspalen die zijn geinstalleerd, geen eigendom van de staat Suriname, maar van een onderneming die tijdens het Kabinet Venetiaan-Sardjoe de toestemming kreeg die te installeren met daarbij ook de financiele voordelen.

Oppositieparlementariër Krishna Mathoera van de VHP gaf aan dat deze informatie niet op waarheid berustte. Volgens haar is het flitspalenproject conform de regels uitgevoerd middels een openbare aabesteding, waarbij het bedrijf Infinity de vergunning kreeg die te plaatsen.