Binnenlandse Zaken wil versterking gendertrainerskorps

849

Het Bureau Genderaangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken is begonnen met een gendertrainerstraining op maandag 28 november. Deze training is een tweedelig projekt dat is georganiseerd in het kader van de 16 days of Activism against Gender Violence campagne, die duurt van 25 november tot en met 10 december 2016. In het eerste deel krijgen de trainees de gendertraining en in het tweede deel worden hen tools aangereikt hoe zij de informatie aan derden moeten vertstrekken. Het doel van deze training is om het trainerskorps van het BGA te versterken. Bij het trainen is het van belang dat er een sekse- en genderevenwicht is in het trainerskorps en dat de trainingen worden verzorgd door een man en een vrouw.

Minister Mike Noersalim, die de training opende, is blij dat de trainees meer over gendergelijkheid willen weten en meer nog: dat zij dat ook in de praktijk willen toepassen anderen door anderen ook te trainen. “Gendergelijkheid is een kwestie van mensenrechten. Deze kan slechts bestaan wanneer mannen en vrouwen hetzelfde niveau van macht beleven, wanneer de verschillende rollen die zij spelen en het verschillende werk dat zij doen gelijk worden gewaardeerd en wanneer beiden in gelijke mate kunnen bijdragen aan en profiteren van politieke, economische, sociale en culturele ontwikkeling. En ik denk dat we het hiermee eens zijn en gezamenlijk daarvoor gaan.We zien nu dat meer jonge mannen het laten afweten wat educatie betreft. We moeten een stukje awareness kweken en hiervoor hebben wij ambassadeurs nodig die het vertellen, dus daarom jullie training tot trainers”, aldus de bewindsman tijdens de opening van de Train de Trainer in gender.

Verder deed de minister een beroep op het BGA, alle actoren en alle ministeries die belast zijn met het genderbeleid, om alle actoren en alle sexen te betrekken. “Als we een issue hebben waarbij meer en meer jonge mannen hun school niet afronden, dan moeten we ook wat eraan gaan doen. Wij moeten als overheid daadwerkelijk crosscutting gaan collaboreren om dat beleidsmatig te kunnen oplossen”, stelde de bewindsman. Hij sprak ook een woord van dank uit aan het adres van de internationale organisaties, die altijd klaar hebben gestaan om te ondersteunen als het gaat om vraagstukken als gendergelijkheid en de verschillende aspecten die ook onder het beheer van Biza vallen. Minister Noersalim was in het bijzonder de United Nations Development Program (UNDP) erkentelijk voor de mogelijkheid deze training te doen verzorgen.

Min Biza