Introductie Project Gezonde Voeding gaat van start

850

Project Gezonde Voeding is op woensdag 30 november 2016 geintroduceerd door minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Dit houdt in dat producten zoals yoghurt, vla en havermouth van de Melk Centrale zal worden afgenomen en gedistrubueerd zullen worden naar meer dan 100 scholen.

Dit project dat geen schoolvoeding, maar Gezonde Voeding is, wordt in twee fasen uitgevoerd en wel op 7 december tot en met 21 december. De tweede is op 9 januari; telkens op de maandag, woensdag en vrijdag tussen half acht en tien uur in de ochtend.

De scholen dienen wel te beschikken over een originele registratiebon die moet worden afgegeven aan het Hoofd van het Bureau Lager Onderwijs en de twee duplicaten zullen voor de school en de leverancier zijn.

Het doel van dit project is om een bijdrage te leveren aan een gezond milieu met gezonde kinderen die bovenal goede prestaties zullen moeten leveren.