Aanstelling nieuwe directeur van SBB moet transparant zijn.

975

De Stichting Bosbeheer en Bostoezicht(SBB) gaan wat zaken al geruime tijd mis. Volgens Romeo Chin A Loi, bondsvoorzitter voor SBB, is de president wel op de hoogte van wat er allemaal misgaat, maar dat hij gewoon geen aandacht hieraan schenkt. 
Er is nog geen nieuwe directeur in de plaats van de voormalige directeur Pearl Jules benoemd. Ook de uitbetalingen van het personeel, pensioen en verzekeringen geschiedt nog steeds volgens de oude bankkoers van SRD 3,35.

Om al deze redenen hebben de leden van de bond besloten om een “slow down” actie, te voeren en aandacht te vragen voor al deze problemen. Zij willen ook meer transparantie bij het aanstellen van een nieuwe directeur en eisen een profielschets van de kandidaten. De sollicitatie-oproep moet volgens hen in de kranten komen te staan.

President Bouterse stelde wel Hans Jamnash, waarnemend hoofd van de Centrale-Inlichtingen-en Veiligheidsdienst (CIVD) om als nieuwe directeur aan te stellen voor de SBB. De bond gaf toen aan dat er nog nooit met hun hieromtrent een bepreking heeft plaatsgevonden.