Dankdienst PL in verband met het 18-jarig bestaan

833
Op maandag 5 december 2016 viert Pertjajah Luhur (PL) samen met haar partijleden en sympathisanten haar 18-jarig bestaan middels een dankdienst in het partijcentrum te Beekhuizen.
De PL heeft tot de dag van heden haar bestaansrecht bewezen sinds de oprichting op 5 december 1998 door Paul Somohardjo. Deze partij is vooral bekend geworden vanwege haar sociale kracht. Behalve dat de partij voorstander is van een prestatiemaatschappij, is de Gotong-Royong gedachte een belangrijk partijvisie en basis geworden.  Dit houdt in dat samen vooruitgaan wel lukt als vele handen licht werk maken. De PL is weliswaar gevormd door Surinanamers van Javaanse afkomst, maar zij is momenteel uitgegroeid tot een partij waar een ieder, ongeacht etnisch afkomst of geloofsovertuiging, daadwerkelijk welkom is.

De sociale projecten die de PL in de afgelopen jaren heeft uitgevoerd en behoren tot vaste activiteiten zijn onder andere: het verstrekken van schoolpakketten aan scholieren, het organiseren van verschillende activiteiten voor de jongeren in de vakantieperiodes zoals: drumlessen, vliegerworkshop, sport-en speldagen etc.

Voor ondernemingen worden diverse trainingen en workshops georganiseerd. Tenslotte behoort het behoud van cultuur, taal en gewoonten ook tot een van de prioriteiten van de PL. De herdenking van de Javaanse immigratie en ook de nationale feestdagen zoals: Holi, Kerst, KetiKoti en de viering van Moederdag behoren tot terugkerende herdenkingsactiviteiten en festiviteiten.
Sanijem Mohamed is blij met de donatie
Sanijem Mohamed is blij met de donatie

Enkele recente sociale gebeuren, waarbij de partij door veel ingezette spanning voor elkaar heeft weten te krijgen is de donatie in geld en goederen aan Sanijem Mohamed en gezin,  die eerder dit jaar hun woning te Catharina Sophia  in Saramacca, in vlammen zag opgaan. Het hoofdbestuurslid, Martha Djojoseparto overhandigde deze donatie op 19 november aan het gezin.

Ook de workshop met als thema Armoedeverlichting en Ondernemerszin Bevorderden behoort ook tot de meest recente sociaalproject van de Pl.
De politieke organisatie gaf aan dat de sociale verantwoordelijkheid naar haar partijleden en samenleving in de toekomst zal blijven toenemen.