Sam Polanen geeft training over Kiesregeling en het Staatsbesluit

706
Foto: Min Biza

Sam Polanen die staatsrechtgeleerde is, gaf de training Kiesregeling en het Staatsbesluit, die Biza in samenwerking met de United National Development (UNDP) heeft georganiseerd. Hij is van mening dat de Kiesregeling de spil is, waaromheen de hele verkiezing draait.

15327317_1671882799618992_5900631478253495496_nVroege start training belangrijk
Dat de cursisten nu al worden getraind vindt Polanen heel belangrijk: “Je kunt niet vroeg genoeg beginnen om de mensen te trainen. Alles wat ze aan kennis opdoen moet op één dag worden verwerkt, want de verkiezingen vindt op één dag plaats. Ze kunnen niet worden uitgesteld en niet worden uitgebreid met nog één dag, de mensen moeten ready zijn en heel goed geëquipeerd. En een heleboel oudere mensen hebben de zaak verlaten, die willen niet meer meewerken, dus het is goed dat je met nieuwe en jongere mensen begint. Deze mensen moeten op tijd getraind worden, want die kunnen in de praktijk geen ervaring opdoen”, zegt Polanen desgevraagd. De staatsrechtsgeleerde heeft eerder dergelijke cursussen verzorgd voor de UNDP. Hij heeft een aantal aanbevelingen vastgelegd, die ertoe moeten leiden dat meer uit de cursussen kan worden gehaald. Zo is hij van mening dat wat de tekst van de Kiesregeling betreft er een aantal zaken zijn die aangepast moeten worden.

Deze training is bestemd voor de mensen van Biza die direct betrokken zijn bij de organisatie van het verkiezingsgebeuren, functionarissen en medewerkers van de stembureaus, de hoofdstembureaus, het Centraal Hoofdstembureau en het Onafhankelijk Kiesbureau. Volgens Polanen moeten jongere mensen nu al getraind worden en ready zijn om over de verkiezingsgerelateerde regelgeving en wetgeving te weten.

Polanen is ook van mening dat deze training ook goed zou zijn voor alle dc’s, die een belangrijk schakel is als leiding van de hoofdstembureaus voor, tijdens en na de verkiezingen.