Politie bracht dief schotwond toe

835

De politie van Albina ging over tot aanhouding van Galio K. na een telefonische melding dat deze zich verplaatste met een gestolen bromfiets. In de maand oktober beroofde hij ook een vrouw van haar halsketting.

Bij zijn aanhouding loog hij dat de bromfiets aan zijn buurman toebehoorde. Hij bood tegenstand toen hij mee moest en smeet de gestolen bromfiets naar de wetsdiennaren, waarna hij het hazepad koos. Na enkele waarschuwingsschoten door de agenten, konden ze Galio niet tot andere gedachten brengen. Hij bleef zich uit de voeten maken, waardoor de politie genoodzaakt was hem een schotwond aan zijn knie toe te brengen. H

ij werd eerst naar de RGD-poli gebracht voor medische hulp en daarna werd hij per ontboden ambulance naar de Spoed Eisende Hulp vervoerd. De gestolen bromfiets die hij bij zich had en de halfgesloopte bromfiets die de agenten bij hem thuis tegenkwamen werden in beslag genomen. De recherche heeft de zaak in onderzoek.