Boothouders in Nickerie ontevreden over aanpak militairen Back Track route

1117

De boothouders die de Back Track route aan de Corantijnrivier onderhielden, waren het oneens over de aanpak van de militairen en de politie. Zij vonden dat de militairen zich gedroegen alsof ze het voor het zeggen hadden. De boothouders brachten onder luid rumoer hun mening naar voren, terwijl de politie daarentegen het vertikte commentaar te geven omtrent het hele gebeuren. Volgens de bootsmannen mochten Guyanezen zonder paspoorten tot Burnside een familiebezoek komen doen.

Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie merkte op dat deze stelling omtrent het mogen reizen van illegalen zonder paspoorten op onwaarheid berustte. Illegalen mogen het land niet zomaar het land binnenkomen en andersom geldt dat ook voor Surinamers die naar Guyana gaan. Volgens de minister was er geen vuiltje aan de lucht met deze gezamenlijke operatie die uitgevoerd was op de Corantijrivier. Illegale vissers zonder vergunningen op Surinaamse wateren en hun helpers zonder geldige papieren werden tijdens deze actie beboet en teruggestuurd naar hun eigen land. Omdat de bootsmannen hun illegale passagiers terug moesten brengen, waren ze, naar zeggen van de minister, daardoor verhit geraakt.