Minister Burleson ontvangt Ambassadeurs

628

Minister Burleson heeft onlangs de ambassadeurs van Zwitserland, Italië en Iran ontvangen met name Z.E. Didier Chassot, Z.E. Antonio Bernadini en Z.E Mostafa Alaei.

Business Partnerschappen
15327411_1149345071779947_4141977865793978501_nTijdens het kennismakingsbezoek met de ambassadeur van Zwitserland, gaf de HI-minister aan, dat Suriname behoefte heeft aan nieuwe exportmarkten en ook de verhoging en verbetering van de productie zoals het verwerken van vis, hout- en agro producten. De minister zegt uit te kijken naar investeerders voor bovengenoemde sectoren en ook voor toerisme.
De ambassadeur heeft aangegeven, dat hij het ministerie van Buitenlandse Zaken van Zwitserland contact zal laten opnemen met HI voor het leggen van business partnerschappen, daar zijn land beschikt over grote fabrieken, die ook in andere landen gevestigd zijn. Verder bedankte de zaakgelastigde voor de stem die Suriname heeft uitgebracht bij de verkiezing voor een waarnemer status van Zwitserland binnen de CARICOM.

Traditionele Kennis en hernieuwbare energie
Minister Burleson was ook vereerd met het bezoek van de ambassadeur van Italië en sprak de hoop uit dat Italiaanse investeerders ook in Suriname willen investeren. De ambassadeur gaf aan, dat Italiaanse deskundigen op het gebied van traditionele kennis, best een presentatie in Suriname zouden kunnen verzorgen. Zijn advies is dat KKF Suriname contact met KKF Italië opneemt voor het opzetten van een handelsnetwerk. Een andere optie, die de ambassadeur opperde is om een samenwerking aan te gaan op het gebied van hernieuwbare energie. Afgesproken is dat Suriname een brief richt waarin de behoefte wordt aangegeven.

Rijst export
Bij het bezoek van de Iraanse ambassadeur, heeft deze te kennen gegeven, dat Iran een behoefte heeft aan bananen en rijst. Hoewel Iran zelf rijst teelt, is dit gewas lange na niet voldoende voor de grote populatie aldaar. De ambassadeur ziet graag “samples”van de rijst, die in ons land geteeld wordt tegemoet. Zijn voorstel is om zijn deskundigen naar Suriname te halen voor het telen van landbouwgewassen zoals rijst, bananen en tomaten bedoeld voor de export naar Iran alsook voor de lokale markt, indien ons land grond verhuurt of beschikbaar stelt. Vanwege de joint-venture tussen Iran en Columbia, waarbij een tractoren fabriek is opgezet, kunnen in dit kader tractoren worden gedoneerd aan Suriname, maar ook worden gebruikt bij het realiseren van het voornoemde plan.

Tenslotte adviseerde de ambassadeur om deel te nemen aan de jaarlijkse trade fair in Iran, waar er ruimte voor Suriname kan worden gereserveerd. Er blijkt belangstelling te zijn voor cassave. Exporteren van cassave naar Iran zal op de Iraanse bevolking een grote impact hebben, omdat zij dat in het land niet kennen. Afgesproken is, dat de HI-minister de informatie over de handelsbeurs zal worden toegestuurd.