Biza voert transformatiegedachte ook door bij Technische Diensten

704

Het ministerie van Binnenlandse zaken voert de transformatiegedachte ook bij de afdeling Technische Diensten door. In dit kader worden renovatiewerkzaamheden zo min mogelijk uitbesteed: waar mogelijk wordt het werk door het technisch personeel van Biza zelf uitgevoerd.

15326343_1673167219490550_3985696701102421891_nIn dit kader werken medewerkers van de Technische Dienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken thans met man en macht aan de renovatie van het oud ODAB-gebouw, ook bekend als het Volksmobilisatiegebouw. In deze fase worden de kantoorruimten op de eerste etage aangepakt. Geprobeerd wordt om, ondanks de beperkte middelen, tot een personeelsvriendelijke kantoorruimte te komen, zegt Vergillio Rebin, Onderdirecteur Algemeen Beheer van het ministerie van Binnenlandse Zaken. “We doen zoveel mogelijk in huis, dus met onze eigen technische dienst. Alleen het materiaal moet aangeleverd worden”, verklaart Rebin. Deze werkwijze maakt dat de kosten zo laag mogelijk worden gehouden voor de overheid.

Huisvesting personeel
15284020_1673167212823884_2238394357719600139_nDe werkzaamheden aan het oud-ODAB-gebouw vlotten aardig. Rebin zegt dat afdelingen, die nu nog elders in huurpanden zitten, na afronding van de renovatiewerkzaamheden in dit pand zullen worden gehuisvest. Voorts zullen afdelingen waar het personeel krap behuisd is beter geaccommodeerd kunnen worden. Het is tevens de bedoeling om in het oud ODAB-gebouw een trainingszaal op te zetten. De trainingszaal is onder meer bedoeld voor het opzetten en verzorgen van trainingen en voor werkbesprekingen van directie en personeel.

Prioriteiten 2016
ODAB Rebin geeft aan dat er op het gebied van onderhoud van de gebouwen een aantal prioriteiten voor het jaar 2016 waren opgesteld, waartoe de renovatie van het oud ODAB-gebouw behoort. Ook stond op schema de uitbreiding van de werklocatie van de Technische Dienst. “De uitbreiding van de werklocatie is ook in lijn met de gedachte van in-housewerken en zoveel mogelijk werken in eigen beheer te doen”, zegt Rebin. Een andere prioriteit betreft de renovatie van het hoofdgebouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Prioriteiten 2017
In 2017 zal de renovatie van een aantal bureaus voor burgerzaken (bvb’s) prioriteit genieten. Daartoe behoren de bvb’s van Tamanredjo en Ellen. Volgens Rebin gaat het om bvb’s die dringend aan renovatie toe zijn. De renovatie van het hoofdgebouw van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) aan de Mr. Jaggernath Lachmonstraat staat het komend jaar eveneens op programma. In dit verband is het elektrificatieproject zeer belangrijk. Het opvoeren van deze capaciteit zal de dienstverlening naar de samenleving toe effectiever en efficiënter laten verlopen. Hetzelfde geldt voor de renovatie van de dienstruimten. Het draagt bij aan een stukje motivatie voor het personeel. Uiteindelijk zal het erin moeten resulteren, dat de dienstverlening naar de samenleving toe ook significant verbeterd wordt.

Ministerie van Binnenlandse zaken