15420770_1728574744137829_6927285576585769232_nDe minister van LVV, Soeresh Algoe, heeft onlangs een bezoek gebracht in het Cassave fabriek te Para. Algoe heeft een paar maanden terug het Clad ingeschakeld om een financieel onderzoek te verrichten bij het Innovative Agro Processing Industries (IAP). Onlangs is het onderzoek afgerond en is het rapport overhandigd geworden. Het onderzoek heeft geen financiele malversaties kunnen aantonen. IAP staat thans onder het beheer van LVV en de stappen worden ondernomen om een doorstart te maken met het bedrijf.

15349598_1728574564137847_1507022323912476891_nHet is de bedoeling dat het fabriek zo gauw mogelijk weer van start gaat. Vanuit cassave wordt niet alleen cassave meel geproduceerd maar ook noodles, ketjap van het water, voer voor veeteelt van de schil en cassave frietjes die al 2 jaar geleverd wordt voor Naskip.

Intern moeten kleine werkzaamheden verricht worden nl. Het schoonmaken van het fabriek, koeling plaatsen en de afspraken met de boeren die cassave zullen leveren. “Hoe minder mensen werken binnen zo een fabriek, hoe beter voor de hygiene”, geeft de President Commisaris, Dr. Power, aan. In zo een fabriek werken niet meer dan 8-9 mensen.