Cenasu toekomst gericht bij 5 jarig bestaan

644

img_6180Het Centrum voor Nascholing van leerkrachten in Suriname (Cenasu) hield op woensdag 7 december een congres over de noodzaak van de professionalisering van leerkrachten. Dit in verband met de viering van hun 1e lustrum. Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zei tijdens zijn toespraak dat hij uitkijkt naar  professionalisering die verniewend denken en innovatief handelen stimuleert.

img_6162Uitdagingen zijn er wel. “ Hoe kunnen we de trainingen inrichten zodat alle doelgroepen bereikt worden?”, vroeg Peneux zich af. Hij stelde  voor partnerschappen aan te gaan met gerenomeerde opleidingsinstituten in binnen en buitenland, aangezien leerkrachten en docenten in het beroeps onderwijs, het algemeen basis en secundair onderwijs, het IOL en ook de universiteit  toe zijn aan na en bijscholing . De universitair afgestudeerden bijvoorbeeld,  worden vaak ingezet als docent in het secundair onderwijs, zonder over de nodige didactische vaardigheden te beschikken. Zij hebben behoefte aan bijscholing in vernieuwde didactische werkvormen met gebruik van moderne technologieen, om beter les te kunnen geven.

img_6141Aan het congres deden leidinggevenden van het ministerie mee, zo ook actoren zoals vakbondsleiders. Cenasu directeur, Daniella Rosario, gaf een presentatie over de werkzaamheden die het centrum vanaf haar conceptie heeft gedaan. Dr. Marie Levens, program manager van het program “verbetering basis onderwijs”, gaf een inleiding over het professionaliseren wereldwijd en de waarde van modern en vernieuwend denkende partners in dit werk.  Gebleken is dat professionalisering meer is dan het volgen van incidentele trainingen. Directeur Cenasu was tevreden dat alle actoren uit het onderwijsveld hun bijdrage hebben geleverd.