Bezoek Trade Commissioner Maleisie aan HI

875

Het ministerie van Handel en Industrie streeft ernaar, meer Surinaamse producten op de internationale markten te brengen, maar ook om meer arbeidsplaatsen te creeren . In dit kader is HI op zoek naar nieuwe exportmarkten, en partnerschappen met buitenlandse bedrijven.

15542341_1157481794299608_5638196833258207259_nZo heeft minister Sieglien Burleson van Handel en Industrie onlangs de Trade Commissioner van Maleisië, dhr. Edison Choong Wan Sern op bezoek gehad. Dhr. Sern is de Trade Commissioner van Malesië voor wat betreft External Trade Development Corporation (MATRADE) en zou ons gelet op zijn functie binnen MATRADE daarbij kunnen helpen. Dhr. Sern is verantwoordelijk voor Brazilie, Guyana, Frans Guyana en Suriname en is in Sao Paolo gezeteld.

15492316_1157482114299576_6498191656260934368_nMATRADE is een agentschap, dat buitenlandse investeringen in Maleisië promote Volgens dhr. Sern was Maleisië voornamelijk een agrarisch land, maar is zich enkele jaren terug gaan richten op industrialisatie. Volgens de Trade Commissioner wordt het verblijf van serieuze ondernemers (afnemers) in Maleisie bekostigd. Geinteresseerde ondernemers , kunnen rechtsstreeks per mail contact opnemen met MATRADE.

15590221_1157481997632921_9110404868561095655_nIn Maleisie vindt van 4 tot 9 april 2016 een Halaal Fair plaats. Er zal een Surinaamse delegatie naar Maleisië afreizen w.o. de SHATA, om deze beurs bij te wonen. Dhr. Sern heeft graag dat ook Surinaamse ondernemers aan de beurs deelnemen om ook Surinaamse producenten aan de bezoekers te tonen. Zowel de minister als de Trade Commissioner hopen op een vruchtbare samenwerking. De Trade Commissioner vertoefde van 4 tot en met 11 december 2016 in Suriname.