CBB hanteert verkorte procedure aanmaak ID-kaarten

960

De afdeling Identiteitskaarten van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) hanteert een verkorte procedure bij de aanmaak van identiteitskaarten. Deze verandering is op 7 december 2016 doorgevoerd en valt onder de vele procesverbeteringen van het CBB.

15356631_1678569935616945_4481475830278948102_nDirecteur John Saharie zegt dat het specifiek gaat om de gevallen, waarbij iemand al over een ID-kaart beschikt en een nieuwe wil maken bij verlies of beschadiging ervan. Bij het maken van een nieuwe ID-kaart voor de eerste keer, wanneer iemand de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, is de procedure ongewijzigd, omdat de verificatie eerst moet plaatsvinden. Het bureau moet de persoon kunnen identificeren als te zijn de persoon die voorkomt in de geboorte-akte. In alle andere gevallen, wanneer iemand zijn ID-kaart verliest of deze beschadigd raakt, hoeft de burger niet eerst een uittreksel te gaan halen bij het Bureau voor Burgerzaken (BvB), waar hij staat ingeschreven. “Deze stap komt te vervallen. Wel staat de vereiste om een verklaring van de districtscommisaris(dc) te overleggen bij verlies nog overeind”, benadrukt de CBB-directeur.

Verlichting
Saharie is van mening dat deze verandering voor de zowel de afdeling ID-kaarten als de burgers een enorme verlichting betekent, vooral als het gaat om het filen van documenten en het zovele papierwerk dat nog moet worden opgeslagen. Het CBB kan dus ruimte besparen. Ook bij de loketten zal de burger de verandering positief ervaren, met kortere rijen als gevolg. Voor de burger zal het ook minder loperij betekenen en voor de ambtenaren is dat een tijdswinst, waarbij zij de vrijgemaakte tijd voor andere diensten kunnen aanwenden”, stelt Saharie. De verkorte procedure voor de aanmaak van een nieuwe ID-kaart bij verlies of beschadiging van de vorige maakt deel uit van de transformatie die het ministerie van Binnenlandse Zaken bij het CBB, maar ook op alle andere beleidsgebieden doorvoert.
Het verbeteren van de werkprocessen binnen de organisatie moet uiteindelijk leiden tot verbetering van de dienstverlening.