16 Days of Activism against Gender Based Violence ook in Nickerie afgesloten

640

In het district Nickerie heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (BIZA) ook de 16 Days of Activism against Gender based Violence voor dit jaar afgesloten. Dit gebeurde na de afsluiting van de workshop van het project: ” Strategieën ter bestrijding van intiem partnergeweld in Nickerie. Dit project is het resultaat van het onderzoek naar de aard en oorzaak van geweldadig gedrag onder de mannelijke plegers of daders van partnersgeweld in het district in het jaar 2013-2014.

De deelnemers van deze workshop mochten hun certificaten in ontvangst nemen. Tijdens de afsluiting waren de onderdirecteur Algemeen beheer van ODAB van BIZA, Vergillio Rebin, vertegenwoordigers van BGA Paramaribo en Nickerie, de PAHO, Stichting Moederhart en de deelnemers van de workshop.

Nandini Dinai van BGA Nickerie gaf aan dat de nadruk is gelegd op het tegengaan van gendergerelateerd geweld.

In de periode van 25 november tot en met 10 december 2016 wordt wereldwijd extra aandacht gevraagd voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen. Dit gebeurt in het kader van de 16 Days of Activism against Gender Based Violence campagne. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, met name het Bureau Genderaangelegenheden, heeft in dit kader verschillende awareness activiteiten ontplooid.