Bijkans 300 KPS medewerkers bevordert tijdens jaarafsluiting

937

Het Korps Politie Suriname zal vandaag, donderdag 29 december tijdens de traditionele jaarafsluiting bijkans 300 medewerkers bevorderen in de naast hogere rang. Het gaat om politieambtenaren in de rangen van agenten, de onderofficiersrang en een hogere officier.

Met deze grote groep is de achterstand van bevorderingen enigszins ingelopen. Het ligt in de bedoeling om aan het begin van het nieuwe jaar voorbereidingen te treffen om alle achterstanden weg te werken.