De PL- voorzitter Paul Somohardjo had voorgesteld om als gezamelijke oppositie het mandaat terug te geven aan het Surinaamse volk. De reden die hij hiervoor aangaf was dat ze als oppositie in De Nationale Assemblee toch monddood worden gemaakt. Bij de behandeling van diverse wetten of goedkeuringen van leningen, werd de oppositie gewoonweg weggestemd, terwijl het leningenplafond al is bereikt. Hij gaf aan dat het hun moeilijk gemaakt wordt, om als volksvertegenwoordigers hun werk goed uit te voeren. Op dinsdag j.l stemden coalitieleden toe met de machtigingswet van de regering om een lening van US 115,8 miloen dollars ten behoeve van Telesur te nemen. Naar zijn gevoel leken ze ook wel een vergoeding in hun zak te krijgen als ze positief zouden instemmen, vandaar dat de coalitieleden zo happig waren.

Naar zeggen van de voorzitter van de Pertjaah Luhur zijn er reeds gesprekken gevoerd met de overige oppositionele partijen en zal er na diepgaand overleg een beslissing hieromtrent genomen moeten worden, want het heeft geen zin als slechts een deel van de oppositie achter dit besluit staat.

De VHP-voorzitter Chan Santhoki is wel bereid naar elk voorstel te kijken en het serieus te bespreken, maar met dit zwaarwichtige voorstel zal hij niet zo snel mee eens kunnen zijn. Volgens hem zal er eerst intern en afzonderlijk met partijen zoals de DNA-, DR- en RR-leden binnen de oppositie onderzocht en besproken moeten worden. Santhoki is er zich van bewust dat het heel moeilijk aan toe gaat met deze coalitie, maar de VHP zal de strijd blijven voeren tegen deze vernietigende regering en het volk niet zomaar in de steek laten.

De NDP-fractieleider Andre Misiekaba reageerde verbaasd op de oproep van de voorzitter van de Pertjajah Luhur, omdat hij vond dat Paul Somohardjo tijdens de vergaderingen nauwelijks aanwezig was. Hij betwijfelt dus ook of de overige oppostionele partijen mee eens zullen zijn met zijn voorstel. Volgens Misiekaba zal de coalitie in elk geval hun mandaat niet aan het electoraat teruggeven. Zij zullen gewoon aanzitten en hun werk blijven doen tot hun gekozen termijn is verlopen.