Dienstverlening CBB Paramaribo-Centrum genormaliseerd

927

De dienstverlening van het CBB Paramaribo-Centrum is vanaf 3 januari 2017 genormaliseerd. Dit houdt in dat de burgers weer als vanouds terecht kunnen bij dit Bureau voor Burgerzaken (BvB) voor de gebruikelijke diensten van het bevolkingsregister.

De verhuurder had het pand doen afsluiten vanwege achterstallige huur, maar deze kwestie is inmiddels opgelost. Gedurende de periode van afsluiting heeft het CBB dusdanige voorzieningen getroffen, dat burgers toch geholpen konden worden. Zo hebben zij zich voor bepaalde diensten van het bevolkingsregister, zoals uittreksels, nationaliteitsverklaringen en attestatie de vita, kunnen wenden tot de BvB’s Flora en Kwatta. Ook de BvB’s Latour en Combé hebben hun bijdrage geleverd om de dienstverlening toch in stand te kunnen houden voor wat betreft de burgers die gebruik moesten maken van de diensten van het bevolkingsregister.

Voor diensten betreffende de burgerlijke stand, zoals aangiften van geboorte, erkenning, huwelijk, echtscheiding en overlijden, heeft de burger zich kunnen wenden tot de BvB’s Flora, Kwatta en Latour.

Het CBB biedt de samenleving haar verontschuldigingen aan voor eventueel ongerief. Zij doet er alles aan de dienstverlening naar de samenleving toe te garanderen.